Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 28
W tym miesiącu: 1954
Wszystkich: 168184

Załączamy testy z Finału, które pokazują poziom trudności na tym szczeblu zawodów:

http://zim.pcz.pl/olimpiada/test%20fina%C5%82owy%20z%20odpowiedziami.pdf

Pytania z finału II OPiZ zamieszcamy w Plikach do pobrania.

 

Do II Etapu proponujemy także korzystnie z Kodeksu pracy:
https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=obwieszczenie%20marsza%C5%81ka%20sejmu%20rzeczypospolitej%20polskiej%20z%20dnia%2017%20wrze%C5%9Bnia%202014%20r.%20w%20sprawie%20og%C5%82oszenia%20jednolitego%20tekstu%20ustawy%20%E2%80%93%20kodeks%20pracy 

Poza podręcznikami szkolnymi, do poszczególnych etapów Olimpiady polecamy następujące pozycje literaturowe:

1. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
2. B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001,
3. B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1998,
4. B. Pilarczyk, H. Mruk (red.), Kompendium wiedzy o marketingu, PWE, Warszawa 2006.
5. M. Mruk, (red), Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999,
6. B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2010.
7. W. Bień, Zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2008,
8. R.W. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
9. A. K., Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd.  Naukowe PWN, Warszawa 2010,
10. J. Supernat, Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.
11. T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd.  Mimex, Wrocław 1995,
12. T. Listwan, Zarządzanie kadrami, Wyd. C.h. Beck, Warszawa 2010,
13. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010,
14. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.

Strony internetowe:

1. http://www.parp.gov.pl/index/more/301
 

Proponujemy także zapoznanie się z testami I i II OPIZ:

http://zim.pcz.pl/olimpiada/test.odp..pdf;
http://zim.pcz.pl/olimpiada/Pyt.%20got%20A4.pdf;
http://zim.pcz.pl/II_OPIZ/files/GOTOWE-ODP.pdf;

http://zim.pcz.pl/II_OPIZ/files/Pyt.-z-odp.pdf;