Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 28
W tym miesiącu: 1954
Wszystkich: 168184

Komitet Główny:

dr Andrzej Brzeziński – Przewodniczący Olimpiady
dr inż. Anna Lemańska-Majdzik - Członek Komitetu
dr inż. Judyta Kabus - Członek Komitetu
dr inż. Jarosław Jasiński - Członek Komitetu
 

Komitet Organizacyjny

mgr inż. Paweł Ujma – Sekretarz 
dr inż. Wojciech Babicz - Obsługa informatyczna projektu

Obsługa wydawnicza:
mgr inż. Paweł Ujma – Redakcja techniczna
mgr Marcin Pilarski – Obsługa poligraficzna

Rada Programowa

prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, Prezes Zarządu Głównego TNOiK, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr. hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. PCz dr hab. inż. Wioletta Bajdur, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Stanisław Brzeziński, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. inż. Sebastian Kot, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Tomasz Nitkiewicz, Politechnika Częstochowska,
prof. PCz dr hab.  inż. Waldemar Jędrzejczyk, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr  hab. Piotr Pachura, Politechnika Częstochowska
dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr hab. Paweł Pietrasieński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


 

Honorowy Patronat

Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej - Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Prezydent Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk

Poseł do Parlamentu Europejskiego - Bogdan Zdrojewski 

Poseł do Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek