Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 11
W tym miesiącu: 2300
Wszystkich: 162179

Komitet Główny:

dr Andrzej Brzeziński – Przewodniczący Olimpiady
dr inż. Piotr Tomski – Z-ca Przewodniczącego Olimpiady
dr Anna Zelga-Szmidla – Członek Komitetu
dr inż. Anna Lemańska-Majdzik - Członek Komitetu
dr Katarzyna Olejniczak - Członek Komitetu
 

Komitet Organizacyjny

mgr Mariusz Mucha – Sekretarz Olimpiady
dr inż. Wojciech Babicz - Obsługa informatyczna projektu
mgr Izabela Walarowska – Rzecznik Prasowy Politechniki Częstochowskiej - Obsługa medialna
Obsługa wydawnicza:
mgr inż. Paweł Ujma – Redakcja techniczna
mgr Marcin Pilarski – Obsługa poligraficzna

Rada Programowa

prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, Prezes Zarządu Głównego TNOiK, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. n.tech. i n.ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. inż. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. inż. Wioletta Bajdur, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Stanisław Brzeziński, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. inż. Sebastian Kot, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Tomasz Nitkiewicz, Politechnika Częstochowska,
prof. PCz dr hab.  inż. Robert Kucęba, Politechnika Częstochowska
dr  Adrianna Lewandowska,  Prezes Instytut Biznesu Rodzinnego w Poznaniu
dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr Paweł Pietrasieński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

Honorowy Patronat

Minister Edukacji Narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej - Prof. Maria Nowicka-Skowron
Poseł do Parlamentu Europejskiego - Prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego - Bogdan Zdrojewski 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów -Izabela Leszczyna