Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 27
W tym miesiącu: 1953
Wszystkich: 168183

Komitet Główny:

dr Andrzej Brzeziński – Przewodniczący Olimpiady
dr inż. Anna Lemańska-Majdzik -Z-ca Przewodniczącego
dr inż. Judyta Kabus – Członek Komitetu
dr inż Jarosław Jasiński - Członek Komitetu
 

Komitet Organizacyjny

mgr Magdalena Chrzan – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Wojciech Babicz - Obsługa informatyczna projektu
Oleksandra Zavialova - członek Komitetu
Obsługa wydawnicza:
mgr inż. Paweł Ujma – Redakcja techniczna
mgr Marcin Pilarski – Obsługa poligraficzna
mgr Joanna Jasińska - Korekta językowa 

Rada Programowa

prof. dr hab. Leszek Kiełtyka - Prezes Zarządu Głównego TNOiK, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Brzeziński - Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. PCz dr hab. inż. Wioletta Bajdur - Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. inż. Sebastian Kot - Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Tomasz Nitkiewicz - Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab.  Piotr Pachura - Politechnika Częstochowska
prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk -Politechnika Częstochowska
dr hab. Paweł Pietrasieński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Andrzej Marjański - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


 Honorowy Patronat

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej - prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Prezydent Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk