Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 11
W tym miesiącu: 2300
Wszystkich: 162179

Komitet Główny:

dr Andrzej Brzeziński – Przewodniczący Olimpiady
dr inż. Anna Lemańska-Majdzik - Członek Komitetu
dr inż. Judyta Kabus – Członek Komitetu
dr inż Jarosław Jasiński - Członek Komitetu
 

Komitet Organizacyjny

dr Aneta Broniszewska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Wojciech Babicz - Obsługa informatyczna projektu
mgr Magdalena Chrzan - Członek Komitetu Organizacyjnego
Obsługa wydawnicza:
mgr inż. Paweł Ujma – Redakcja techniczna
mgr Marcin Pilarski – Obsługa poligraficzna
mgr Joanna Jasińska - Korekta językowa 

Rada Programowa

prof. dr hab. Leszek Kiełtyka - Prezes Zarządu Głównego TNOiK, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. PCz dr hab. inż. Wioletta Bajdur - Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Stanisław Brzeziński - Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. inż. Sebastian Kot - Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Tomasz Nitkiewicz - Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab.  Piotr Pachura - Politechnika Częstochowska
prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk -Politechnika Częstochowska
dr hab. Paweł Pietrasieński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Andrzej Marjański - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


 Honorowy Patronat

Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej - prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Prezydent Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk